Tin Tức Mới Nhất

Xế nổ Honda chạy băng băng dù bị ngập đến đèn pha | Lysix

Posted by:

 Sử dụng những vật liệu phổ quát như ống nhựa và dải dây, anh chàng trong khúc video giàu dạng im dạ băng nhóm khúc đàng chìm nước cọ môtô. 


nếu như sống ở một giang sơn ngay bị chìm, bạn sẽ nếu nghĩ đủ dã man cách được đối phó. Đó cũng chính là suy nghĩ mức người đờn ông trong khúc video dưới đây.


được băng nhóm sang những khúc đàng chìm nước, người đờn ông trong khúc video hẵng từ lóng lại chiếc môtô Honda mức tao. gắng dạng, anh hẵng Sử dụng những vật liệu rất phổ quát như ống nhựa và dải dây.


Sau Đó, anh tạo ra một ống cuốn hút khí kẹp như trong bộ bọn mức thợ hụp. Ngoài ra, anh đang dùng một ống ngữ kiền được tiếp cùng ống xả được đảm bảo chả giàu nước lọt vào.


Sau chốc hoàn thành, nhiệm vụ ngữ anh là giữ xe chẳng bị nghiêng và vặn đều ga hồi đi trong nước. Tất nhiên, cáo pháp ngữ anh chỉ hữu ích hồi của nước chẳng băng quá kính chắn gió ngữ xe.


Cùng tâm tính cảnh anh chàng lái chiếc xe Honda băng nhóm băng nhóm trong nước ngập:0