Tin Tức Mới Nhất

Hoàng Anh Gia Lai sẽ bán các dự án thủy điện và bất động sản | Lysix

Posted by:

 Mục đích của việc tái cấu trúc các đơn vị thuộc ngành thủy điện và bất động sản là thu tiền mặt về dự trữ, giảm nợ vay. 

công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai HAG công bố nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 24/6.

Theo đó, Hội đồng quản trị HAG thông qua chủ trương tái cấu trúc các đơn vị thuộc ngành thủy điện bằng cách bán các dự án đã đi vào hoạt động và đang trong giai đoạn đầu tư.

Hoàng Anh Gia Lai thống nhất thông qua chủ trương tái cấu trúc các đơn vị thuộc ngành bất động sản bằng hình thức bán sỉ căn hộ, bán các dự án hoặc bán cổ phiếu của các công ty con đang sở hữu dự án.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc tiến hành lựa chọn các đối tác tiềm năng để tiến hành đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán theo tiêu chí có lãi, thu tiền mặt về dự trữ và giảm nợ vay trên báo cáo tài chính hợp nhất.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2013 của Hoàng Anh Gia Lai, tính đến ngày 31/3/2013, Hoàng Anh Gia Lai có 2.444 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền. Hoàng Anh Gia Lai vay nợ ngắn hạn 3.446 tỷ đồng và vay nợ dài hạn 13.754 tỷ đồng.

Nguồn Dân Việt/HSX


0